Všichni milovníci krasobruslení séééém :)

Naučte se bruslit!

Zvedačky s Meaghan a Ericem :)

21. dubna 2017 v 20:13 | Klári
Výuka zvedaček s Meaghan a Ericem:

Postoje na jedné noze na místě

31. března 2007 v 18:47 | Clárka
Jedná se o cvičení zaměřené zejména na získání rovnováhy na bruslích. Provádíme jej na místě ze základního postoje přenesením váhy těla na jednu nohu. Zpočátku se můžeme přidržovat mantinelu, tyče nebo dopomocné osoby, později již nacvičujeme jednotlivé postoje samostatně. Brusli stojné nohy postavíme přesně pod těžiště těla, tedy kolmo k ledu, přičemž kotník nohy držíme v přirozené poloze, nikoliv vtlačený dovnitř nebo ven. Volnou nohou zaujmeme některou z možných poloh-přednožení pokrčme, zanožení poníž nebo přednožení poníž.

..

Zatáčení náklonem obou bruslí

31. března 2007 v 18:46 | Clárka
Zatáčení náklonem na obou bruslích patří k nejjednodušším způsobům změny směru jízdy a u začátečníků současně nahrazuje zastavení. Při nácviku dbáme na zvětšěný náklon do středu oblouku a přenášení váhy těla nad jedoucí nohu. Zatáčíme-li vlevo, provedeme podřep únožný pravou, předsuneme mírně levou nohu vpřed a přeneseme na ni váhu těla, současně se vykloníme do středu oblouku (vlevo). Levou brusli držíme při jízdě v postavení na vnější hraně, pravou na vnitřní. Pravým ramenem a paží směřujeme dovnitř oblouku, levým ramenem a paží do zapažení.

..

Souměrné vlnovky vpřed

31. března 2007 v 18:46 | clárka
Při cvičení jízdy vpřed v souměrných vlnovkách necháváme obě nohy ve styku s ledovou plochou, . Začínáme ze základního postoje, mírně se snížíme v kolenou a střídavě pravou a levou nohou provádíme odrazy z vnitřních hran. Brusle nesmíme nechat rozjet příliš od sebe, ale pouze na délku přibližně jednoho chodidla. Střídavě vtáčíme špičky dovnitř a vykreslujeme vlnovky, přičemž plynule propínáme kolena.

...

Nesouměrné vlnovky vpřed (rybičky)

31. března 2007 v 18:45 | Clárka
Zaujmeme základní postoj, přičemž vytočíme špičky obou bruslí od sebe, mírně zatlačíme kotníky dovnitř a postavíme brusle na vnitřní hrany. Z popsaného postoje se následně snížíme do podřepu a oběma nohama stejnoměrně provedeme odtlačením vnitřních hran od ledu odraz. Brusle necháme rozjet maximálně na dvě až dvě a půl délky chodidla. Po rozjetí vtočíme špičky bruslí dovnitř a vykreslíme druhou část obloučku. Přitom plynule propínáme nohy v kolenou, po vnitřních hranách přitahujeme brusle k sobě a cvik zakončíme opět v základním postoji. Vykreslená stopa má tvar protilehlých vlnovek. Při cvičení nesouměrných vlnovek zaujímáme dvouoporový postoj, tudíž váhu těla máme rozloženou stejnoměrně na obou nohách. Z tohoto důvodu není cvičení náročné na udržení rovnováhy a je vhodné jej zařazovat mezi první aktivní pohyby bruslaře při jízdě vpřed.

..

Jízda v základním postoji, podřepu a dřepu

31. března 2007 v 18:44 | Clárka
Při jízdě v základním postoji vpřed dbáme především na správné postavení bruslí pod těžištěm těla a nevtlačování kotníků dovnitř nebo ven. Rovněž se snažíme o měkkou práci nohou v kolenou. Následně procvičujeme jízdu vpřed v podřepu a dřepu. Během jízdy v uvedených postojích s dopomocnou osobou nebo s tyčí se necháme táhnout, později se však již snažíme odrážet z vnitřních hran bruslí samostatně. Tyč nebo ruce dopomocné osoby se při cvičení jízdy v podřepu a dřepu musí přiměřeně snižovat a zvyšovat. Procvičováním získáváme pocit skluzu.

,,

Postoj v podřepu a dřepu

31. března 2007 v 18:44 | Clárka
Ze základního postoje na místě přecházíme nejprve do podřepu, a poté do dřepu. Kolena protlačujeme vpřed nad špičky bot, mírně předkloníme trup a paže natáhneme do širšího předpažení zevnitř. Prostřednictvím tohoto cvičení dosáhneme měkké práce kolen a odstraníme toporné propnutí, jež je častou chybou nejen u začátečníků

..

První kroky na ledě

31. března 2007 v 18:43
Během tohoto prvotního cvičení se snažíme o chůzi po ledě, a to stejným způsobem jako při přípravě mimo led. Zpočátku se můžeme při chůzi přidržovat dopomocné osoby, tyče nebo mantinelu, později zkoušíme chůzi samostatně. Při procvičování dbáme na správný postoj, udržení špiček od sebe, zpevnění kotníků a mírný předklon s podsazenou pánví. Postupně můžeme zařazovat i běh po ledě.

...

Základní postoj

31. března 2007 v 18:42
Zaujmeme postoj v mírném podřepu, při němž postavíme obě brusle rovnoběžně vedle sebe na vzdálenost šířky chodidla, zpevníme kotníky, protlačíme pánev vpřed a stáhneme zádové i hýžďové svalstvo. Současně přeneseme váhu těla na střední část bruslí, mírně nakloníme trup vpřed a a v prodloužení vzpřímíme hlavu s pohledem vpřed. paže držíme v upažení poníž s rukama otečenými dlaněmi k ledu.
Základní chyby: vtlačení kotníků dovnitř či ven, toporně propnuté nohy v kolenou, váha těla na zadní části bruslí, předklon trupu, skloněná hlava k ledu, zvednuté paže a ramena.

..
 
 

Reklama